Heel de mens

Lezing "De Geschiedenis herschreven" door Dirk van Beek

 

De geschiedenis van de mensheid heeft alles te maken met bewustzijn daarover. Hoe zuiverder het bewustzijn, des te dieper kunnen we binnendringen in wat genoemd wordt de Akasha kronieken van ons verleden en dus onze toekomst. Letterlijk alles wat we ooit geleerd hebben als zijnde de drijfveren van de menselijke geschiedenis klopt niet. Er zijn hele andere krachten werkzaam die verborgen op de achtergrond de dienst uitmaken. Wie of wat zijn die krachten en waarom willen ze niet in de openbaarheid komen? Wat is hun uiteindelijke doel en waarom? Daarover gaat deze lezing die uw wereldbeeld, mensbeeld en Godsbeeld op zijn grondvesten laat schudden.

Aad Orgelist, auteur, kunstschilder, Regenesis therapeut, hypnotherapeut en gelaatdeskundige
Workshop "Leer je Intuitieve Vermogen versterken" door Aad Orgelist en Dirk van Beek

 

We staan te weinig stil bij het feit dat we meer dan één bron van kennis in onszelf hebben. Vandaar dat we alles zoveel mogelijk rationaliseren terwijl wetenschappelijk vaststaat dat ons brein zijn beperkingen heeft. Is het niet vreemd dat we regelmatig ons lichaam trainen met onder andere yoga, aerobics of sport en we tevens ons brein oefenen door te lezen, leren of puzzelen maar dat we niet of nauwelijks onze intuitieve gevoelens trainen en verfijnen? En dat terwijl die intuitie eigenlijk onze belangrijkste bron van kennis, waarheid en inspiratie is volgens de grootste filosofen als Socrates, Cicero, Spinoza en Krishnamurti. Als we maar een deel van onze dagelijkse beslissingen beter kunnen nemen dan voorheen, kan ons leven al veel positiever uitpakken.

 

Waar komt die intuitie eigenlijk vandaan, hoe kun je het aanboren, dagelijks gebruiken en versterken? Dat kan onder andere door middel van spierspanning met of zonder hulpmiddel zoals een pendel. Daar gaat deze workshop over waarin praktijk en onderbouwde theorie elkaar afwisselen. Deze workshop is geen cursus in wonderen maar geeft wel helder inzicht in je eigen vermogen waar je grotendeels onbewust van bent. Ervaringsdeskundigen Aad Orgelist en Dirk van Beek openen een nieuwe wereld voor u. Stuur voor meer informatie en/of aanmelding een mail naar: aad@heeldemens.info  Begin 2018 met het opdoen van nieuwe inspiratie en meer bewustzijn, wat vindt je intuitie hiervan? Neem svp even kontakt op voor verdere informatie. 

 

Dirk van Beek, historicus, filosoof, holist, esoterist & publicist
Lezing met dialoog "Mythe en Werkelijkheid van de Menselijke Ziel" door Dirk van Beek

 

Is het niet uiterst vreemd dat de moderne mens heel veel weet over het lichaam en daar veel tijd, geld en zorg aan besteed terwijl we bijna niets (meer) weten over de veel belangrijkere ziel?  Voor een groot deel is dat te danken aan de 18e eeuwse cultuur-filosofische stroming van de Rede, genaamd de "Verlichting" die daarom eigenlijk de "Verduistering" zou moeten heten. Gelijdelijk is met de toename van het rationele denken onze kennis over de ziel weggeëbd. In de volkstaal wordt echter nog steeds veel verwezen naar die ziel, zoals met de gezegden "met hart en ziel iets doen", "zielsveel van iemand houden", "hoe hoger het hart, deste lager de ziel", "ogen zijn de spiegels van de ziel" of "je ziel en zaligheid verkopen". Waar zit onze ziel eigenlijk, wat is haar functie en hoe moeten we daarmee omgaan? Heeft de ziel net als ons lichaam voedsel nodig en kan het ook ziek worden? Wat is er waar van de uitspraak dat de meesten ziekten ontstaan in de ziel?  Waarom wordt er in het onderwijs en in de psychologie geen serieuze aandacht aan de ziel besteed? Wat zijn "oude zielen" en wat heeft de auro met de ziel te maken? Wat heeft Goethe ons willen zeggen met zijn wereldberoemde roman "Faust" die zijn ziel aan de duivel verkocht? Is de ziel nou wel of niet onsterfelijk? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in de diepgaande en interactieve lezing over onze ziel.

Lezing "De Zin van Ziek Zijn" door Dirk van Beek en Aad Orgelist

 

De medische wetenschap gaat al langere tijd volledig de verkeerde kant op. De laatste ontwikkelingen wijzen op een onnatuurlijke preventie van ziekten door middel van de Crispr-Cas-technologie oftewel het knippen en plakken in iemands DNA zonder daarvan de volledige consequenties te kennen. De mens is namelijk niet alleen een lichaam maar heeft ook een (veel belangrijkere) ziel. Ziekten zijn juist waarschuwingen vanuit de ziel om te komen tot gedragsverandering en genezing. Vandaar de "Zin van Ziek Zijn", naar het bekende en baanbrekende boek van de schrijvers Dahlke en Dethlefsen. Deze lezing gaat dieper in op de noodzaak van ziekten en maakt duidelijk wat gezondheid eigenlijk betekent. De mens is een bio-energetisch organisme en heeft een zelfhelend immuunsysteem dat veelal juist aangetast wordt door de moderne medische wetenschap met zijn synthetische geneesmiddelen en onnatuurlijke ingrepen. Het toekomstige ideaalbeeld is daarbij een soort digitale robotmens in plaats van een oorspronkelijk bezielde mens. Natuurlijk kent de moderne geneeskunde ook zijn goede kanten en leer die in deze lezing te onderscheiden van de slechte.  

Lezing "De diepere Achtergronden en Betekenis van Intieme Relaties" door Dirk van Beek

 

Wat is toch die aantrekkingskracht waarom mensen een paar willen vormen? En waarom gaat dat heel vaak mis en eindigt zo`n 40% in een (vecht)scheiding? Wat zijn de belangrijkste oorzaken daarvoor? Waarom voel je je meestal tot een bepaald type man of vrouw aangetrokken? Iedereen wil graag een soulmate voor het leven maar weinigen slagen daarin. Wat is beter: iemand die psychisch veel op je lijkt of juist helemaal niet? Of iemand die veel relationele ervaring heeft of juist niet? Sex speelt terecht een belangrijke rol in de meeste relaties maar er is iets dat nog belangrijker en langduriger is. In deze lezing wordt dieper ingegaan op onze diepste zieleroerselen. Onbekend is dat veel relaties een karmisch karakter hebben. Jungiaanse psychologie kan veel verklaren: termen als "schaduwboksen",  "spiegelen", ego en Zelf en animus/ anima komen aan bod. Kortom, hoe kun je met meer succes een relatie aangaan en veel belangrijker, levendig houden?  Het uiteindelijke doel van elke relatie is veel meer dan alleen in harmonie bij elkaar blijven; het is het aan elkaar scherpen en schoonmaken van de beide zielen waardoor je steeds dichter bij je oorspronkelijke tweelingziel kan komen. (Intieme) relaties, bliss or battle? Deze lezing is een must voor iedereen die een (intieme) relatie wil aangaan, wil behouden of verlevendigen.

Lezing met dialoog "Karma en Reincarnatie: Leven houdt niet op bij de Dood" door Aad Orgelist en/of Dirk van Beek.
Workshop "Rouwverwerking: een andere Benadering" door Aad Orgelist

 

Iedereen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met heftige gebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbare of het ondergaan van traumatische ervaringen. Die kunnen zelfs nog een rol spelen vanuit vorige levens.  

Lezing met dialoog "Is de Aarde een Slavenplaneet? Denkrichtingen voor een leefbare Samenleving" door Aad Orgelist.

 

In zijn gelijknamige boek schetst Aad Orgelist een onthutsend beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld en ons land gedurende de laatste vijf decennia. Vanuit verschillende invalshoeken geeft hij duidelijk aan wat er mis is en legt onderlinge verbanden tussen de (vrije?) markteconomie, de overheid en de burger. Naast een kritische beschouwing zijn er echter ook diverse oplossingsgerichte antwoorden voor een meer leefbare samenleving. Deze lezing is een eye-opener naar de bestaande machtsstructuren en de hoognodige hervormingen die hoog scoort bij mensen die met een groeiend onbehagen over de maatschappelijke ontwikkelingen op weg zijn naar meer bewustwording zonder de praktijk van alledag uit het oog te verliezen. 

Lezing "Bewustzijn als Medicijn: Aanbevelingen voor een Gezond Leven" door Aad Orgelist
Blijf op de hoogte van nieuwe lezingen en workshops en wordt beloond !

 

Wilt u graag op de hoogte blijven van onze nieuwe en inspirerende lezingen en workshops, schrijf u dan in via het contactformulier op deze website.

Dat geeft ook nog eens twee extra voordelen: als teken van dank krijgt u 10% korting bij elk bezoek. Daarnaast mag u eenmalig een gast gratis meenemen naar een lezing. 

Zo draagt u tevens zelf bij aan een grotere bewustwording in de samenleving. Is de lezingbijdrage van 10 Euro bezwaarlijk voor u, dan mag u geven wat u wel kunt missen. 

Lezing "De Opmaat van een valse "Nieuwe" naar een oorpronkelijke "Natuurlijke" Wereldorde door Dirk van Beek
Lezing "De Eindstrijd in de Eindtijd waarin we nu leven" door Dirk van Beek

 

Slechts weinigen weten en beseffen wat er werkelijk aan de hand is in de wereld. Zoals onder andere omschreven in het Boek Openbaringen van de Bijbel, in de War Scroll van de Dode Zeerollen en in het Boek Henoch, leven we in de Eindtijd. Dat betekent niet het einde van het heelal of van de planeet aarde met de daarop levende mensheid maar wel het einde van een kosmos en wereld zoals we die tot nu toe gekend hebben. We staan vlak voor een megagrote omwenteling die zijn weerga niet kent in de menselijke geschiedenis.

We leven nu in een tijd die vergelijkbaar is met die van Noach voor de grote vloed. En zoals toen bijna niemand voorbereid was, is dat nu opnieuw het geval. Hoe dom kunnen we zijn omdat alles nauwkeurig is beschreven en we dus wel degelijk vooraf gewaarschuwd zijn. Deze lezing is beslist geen hel en verdoemenis verhaal maar juist een mooie heilsboodschap. Een oproep tot bewustwording om deel te nemen aan een glorieuze Nieuwe Tijd. En dat is beslist niet de veel besproken Nieuwe Wereld Orde maar de terugkeer naar een Natuurlijke Wereld Orde. Leer in deze lezing over de grote oorlog die momenteel gevoerd wordt tegen de mensheid, over de strijd tussen God`s engelen en de gevallen engelen die gewoon als mensen onder ons leven, over aliens, over digitale technologie en analoge verbinding, over wat er gebeurt op Antarctica en nog veel meer. In deze lezing komt filosofie, wetenschap en religie bij elkaar als één samenhangend geheel en na afloop is uw zelfbeeld, mensbeeld, wereldbeeld en Godsbeeld totaal veranderd.  

Nieuw boek van Aad Orgelist : Keerpunten in Bewustwording

 

Kortgeleden heeft Aad Orgelist zijn derde boek uitgegeven waarvan de titel luidt: Keerpunten in Bewustwording. Het boek is te koop bij uitgeverij Magister en is in gedrukte versie of als e-boek te bestellen (https://magisteruitgeverij.nl/product/keerpunten-in-bewustwording). Hier volgt een korte samenvatting:

Keerpunten in Bewustwording is voor eenieder bedoeld die niet alles voor zoete koek wil slikken. Het boek reikt naast denkrichtingen voor een meer humane maatschappij, ook de lotsbestemming van de mens aan. Een groot aantal thema’s passeren de revue, waaronder: keerpunten in de geschiedenis die van invloed zijn geweest op de huidige westerse maatschappij, het (onvoldoende) functioneren van onze democratie, de oorzaken van ziekzijn, religie, spiritualiteit, orgaandonatie en het leven na de dood.

Bewustzijnsverandering verloopt soms heel ongemerkt, maar vaak gaat zo’n verandering gepaard met een grote schok. Vrijwel altijd gaat daaraan een heftige emotionele gebeurtenis vooraf, zoals ziekte, ongeval, overlijden of echtscheiding. Ook materiële zaken hebben de nodige impact, door bijvoorbeeld van de één op de andere dag zonder werk te komen, de hypotheek niet meer kunnen betalen of angst voor wat de toekomst brengen zal. Vanuit rouwverwerking is het belangrijk om verdriet niet weg te duwen, maar juist te omarmen en al die gevoelens bewust te ondergaan. Wegzakken in overmatige gevoelens van verdriet en angst trekt uiteindelijk het negatieve aan, waardoor men steeds dieper wegzakt in een poel van ellende. Pas op het moment dat je terugkijkt op zo’n periode waarin je een traumatische ervaring een plaats in je leven hebt kunnen geven, ontdek je dat je gedachtepatroon is veranderd en dat je handelen niet meer volgens de oorspronkelijke patronen plaatsvindt. Je ervaart dat leed niet bedoeld is om je te laten lijden, hoewel het in eerste instantie wel zo voelt, maar veel meer om je wakker te schudden en met een breder perspectief naar je zelf en de omgeving te kijken. Dat is de reden waarom ik dit boek heb geschreven, waarin wereldlijke zaken en geestelijke ervaringen vervlochten zijn.

Ruim zeven jaar geleden overleed mijn jongste dochter op 27-jarige leeftijd. Dit is een traumatische ervaring geweest en het gemis is groot, maar het spirituele inzicht dat mijn gezin en ik daarvoor in de plaats hebben gekregen verzacht de pijn van het verdriet. Onze dochter manifesteerde zich als entiteit en heeft op wonderlijke manieren kenbaar gemaakt dat de dood niet bestaat, dat het verder gaat in een onstoffelijke leven in een andere dimensie. Opvallend is dat veel oude geschriften en de kennis van enkele grote mediums opmerkelijk veel overeenkomsten vertonen over het leven na de dood. Ook die kennis heb ik als leidraad gebruikt voor dit boek.

 

 

Lezing "Leven en Denken vanuit Hartbewustzijn" door Dirk van Beek

 

Ons hart is het eerste orgaan dat gevormd wordt in het proces van celdeling na de bevruchting. Het is dan ook een centrum, te vergelijken met de naaf van een wiel. Ons hartchakra is daarom het middelste van de zeven belangrijkste chakra`s. Kortom, ons hart neemt een heel bijzondere plaats in ons leven in. Hoe vaak wordt er wel niet gezegd dat je vanuit je hart moet leren denken, maar wat er daarmee precies bedoeld? Hoe verhoudt het hart zich met onze twee breinen: het buik- en hoofdbrein? Waarom zit het hart niet precies in het midden maar iets naar links? Onze levensbestemming is ons hart te laten resoneren met de Bron, zoals twee stemvorken met elkaar in verbinding staan. Het is een mthe dat we maar vijf zintuigen hebben. Vele diersoorten kunnen beter horen, zien of ruiken dan de mens terwijl die het hoogste van de schepping is. Hoe kan dat? De reden is dat we ons zuiverste zintuig vergeten: ons hart. Kortom, deze lezing gaat dieper in op alle aspecten van hartbewustzijn en hoe die te vergroten. Daar komt geen zweverigheid aan te pas maar hele simpele waarheden die we veelal zijn vergeten. Leonardo daVinci zei het al 500 jaar geleden: the highest sophistication is simplicity.   

Lezing "Leer betere beslissingen te nemen" door Dirk van Beek

 

Keuzestress, we kennen het allemaal. Elke dag opnieuw nemen we duizenden beslissingen, veelal op de "automatische piloot" en dat is maar goed ook anders zouden we gek worden van onszelf. De meeste beslissingen die we nemen zijn dan ook niet van levensbelang maar keuzes over een geschikte levenspartner, wel of niet te emigreren, waar te gaan wonen, wel of geen kinderen willen en welke baan of bedrijf het beste voor ons is, zijn van een heel ander kaliber. Vele cursussen of lezingen gaan slechts over een andere manier van het gebruik van ons hoofdbrein en gaan volledig voorbij aan de essentie van ons menszijn. Beseft u bijvoorbeeld wel dat we meer dan vijf zintuigen en meer dan één brein hebben en dat we onze verschillende breinen anders moeten leren benutten? Leer in deze lezing hoe betere beslissingen te nemen. Dit is een van de belangrijkste investeringen in ons leven want één verkeerde beslissing kan ervoor zorgen dat we onze levenstaak niet of onvoldoende kunnen vervullen met alle gevolgen vandien zoals niet gelukkig zijn ondanks rijkdom of gezondheid. Ervaringsdeskundige Dirk van Beek neemt u mee naar een ander bewustzijn waar religie, wetenschap en filosofie bij elkaar komen.  

Lezing "De Wetenschap achter een Gelukkig Leven" door Dirk van Beek

 

Iedereen streeft ernaar en toch is het maar voor weinigen echt weggelegd: een intens gelukkig leven lijden. Waarom klagen we overal over terwijl we zeggen gelukkig te zijn? Dat brengt meteen de vraag wat geluk eigenlijk is. En is geluk iets dat geleerd kan worden en zo ja, hoe dan? Een ding is zeker, geluk hangt niet af van materiele rijkdom want er zijn vele rijke mensen depressief en vele arme mensen gelukkig. Dat geldt ook voor het al dan niet hebben van een geweldige baan, een droompartner of lieve kinderen of gezegend zijn met een aantrekkelijk uiterlijk. Geluk is een zielservaring die veel dieper gaat en de kern van ons leven raakt. In deze lezing brengt ervaringsdeskundige Dirk van Beek wetenschap, religie en filosofie bij elkaar tot een samenhangend geheel over het begrip geluk. Gelukkig leven heeft weinig te maken met dingen buiten onszelf maar alles met bewustzijn over onszelf.  

Unieke lezingen en workshops van "Heel de Mens"

 

Onder de naam Heel de Mens houdt stichting De Grote Omwenteling regelmatig lezingen en workshops over diverse onderwerpen die het bewustzijn prikkelen. Naast de vaste sprekers Aad Orgelist en Dirk van Beek is er ook een wisselende groep van gastsprekers. Vaste standplaats is Maastricht maar op verzoek kunnen de lezingen en workshops gehouden worden in heel Nederland en Belgie.