Heel de mens

Aad Orgelist, auteur, kunstschilder, Regenesis therapeut, hypnotherapeut en gelaatdeskundige
Workshop "Leer je Intuitieve Vermogen versterken" door Aad Orgelist en Dirk van Beek

 

We staan te weinig stil bij het feit dat we meer dan één bron van kennis in onszelf hebben. Vandaar dat we alles zoveel mogelijk rationaliseren terwijl wetenschappelijk vaststaat dat ons brein zijn beperkingen heeft. Is het niet vreemd dat we regelmatig ons lichaam trainen met onder andere yoga, aerobics of sport en we tevens ons brein oefenen door te lezen, leren of puzzelen maar dat we niet of nauwelijks onze intuitieve gevoelens trainen en verfijnen? En dat terwijl die intuitie eigenlijk onze belangrijkste bron van kennis, waarheid en inspiratie is volgens de grootste filosofen als Socrates, Cicero, Spinoza en Krishnamurti. Als we maar een deel van onze dagelijkse beslissingen beter kunnen nemen dan voorheen, kan ons leven al veel positiever uitpakken.

 

Waar komt die intuitie eigenlijk vandaan, hoe kun je het aanboren, dagelijks gebruiken en versterken? Dat kan onder andere door middel van spierspanning met of zonder hulpmiddel zoals een pendel. Daar gaat deze workshop over waarin praktijk en onderbouwde theorie elkaar afwisselen. Deze workshop is geen cursus in wonderen maar geeft wel helder inzicht in je eigen vermogen waar je grotendeels onbewust van bent. Ervaringsdeskundigen Aad Orgelist en Dirk van Beek openen een nieuwe wereld voor u. Stuur voor meer informatie en/of aanmelding een mail naar: aad@heeldemens.info  Begin 2018 met het opdoen van nieuwe inspiratie en meer bewustzijn, wat vindt je intuitie hiervan? Neem svp even kontakt op voor verdere informatie. 

 

Dirk van Beek, historicus, filosoof, holist, esoterist & publicist
Lezing met dialoog "Mythe en Werkelijkheid van de Menselijke Ziel" door Dirk van Beek

 

Is het niet uiterst vreemd dat de moderne mens heel veel weet over het lichaam en daar veel tijd, geld en zorg aan besteed terwijl we bijna niets (meer) weten over de veel belangrijkere ziel?  Voor een groot deel is dat te danken aan de 18e eeuwse cultuur-filosofische stroming van de Rede, genaamd de "Verlichting" die daarom eigenlijk de "Verduistering" zou moeten heten. Gelijdelijk is met de toename van het rationele denken onze kennis over de ziel weggeëbd. In de volkstaal wordt echter nog steeds veel verwezen naar die ziel, zoals met de gezegden "met hart en ziel iets doen", "zielsveel van iemand houden", "hoe hoger het hart, deste lager de ziel", "ogen zijn de spiegels van de ziel" of "je ziel en zaligheid verkopen". Waar zit onze ziel eigenlijk, wat is haar functie en hoe moeten we daarmee omgaan? Heeft de ziel net als ons lichaam voedsel nodig en kan het ook ziek worden? Wat is er waar van de uitspraak dat de meesten ziekten ontstaan in de ziel?  Waarom wordt er in het onderwijs en in de psychologie geen serieuze aandacht aan de ziel besteed? Wat zijn "oude zielen" en wat heeft de auro met de ziel te maken? Wat heeft Goethe ons willen zeggen met zijn wereldberoemde roman "Faust" die zijn ziel aan de duivel verkocht? Is de ziel nou wel of niet onsterfelijk? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in de diepgaande en interactieve lezing over onze ziel.

Blijf op de hoogte van nieuwe lezingen en workshops en wordt beloond !

 

Wilt u graag op de hoogte blijven van onze nieuwe en inspirerende lezingen en workshops, schrijf u dan in via het contactformulier op deze website.

Dat geeft ook nog eens twee extra voordelen: als teken van dank krijgt u 10% korting bij elk bezoek. Daarnaast mag u eenmalig een gast gratis meenemen naar een lezing. 

Zo draagt u tevens zelf bij aan een grotere bewustwording in de samenleving. Is de lezingbijdrage van 10 Euro bezwaarlijk voor u, dan mag u geven wat u wel kunt missen. 

Lezingen en workshops van "Heel de Mens"

 

Onder de naam Heel de Mens houdt stichting De Grote Omwenteling regelmatig lezingen en workshops over diverse onderwerpen die het bewustzijn prikkelen. Naast de vaste sprekers Aad Orgelist en Dirk van Beek is er ook een wisselende groep van gastsprekers. Vaste standplaats is Maastricht maar op verzoek kunnen de lezingen en workshops gehouden worden in heel Nederland en Belgie. 

Lezing "Bewustzijn als Medicijn: Aanbevelingen voor een gezond leven" door Aad Orgelist
Workshop "Rouwverwerking: een andere benadering" door Aad Orgelist

 

Iedereen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met heftige gebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbare of het ondergaan van traumatische ervaringen. Die kunnen zelfs nog een rol spelen vanuit vorige levens.  

Lezing met dialoog "Karma en Reincarnatie: leven houdt niet op bij de dood" door Aad Orgelist en/of Dirk van Beek.
Lezing met dialoog "Is de Aarde een slavenplaneet? Denkrichtingen voor een leefbare samenleving" door Aad Orgelist.

 

In zijn gelijknamige boek schetst Aad Orgelist een onthutsend beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld en ons land gedurende de laatste vijf decennia. Vanuit verschillende invalshoeken geeft hij duidelijk aan wat er mis is en legt onderlinge verbanden tussen de (vrije?) markteconomie, de overheid en de burger. Naast een kritische beschouwing zijn er echter ook diverse oplossingsgerichte antwoorden voor een meer leefbare samenleving. Deze lezing is een eye-opener naar de bestaande machtsstructuren en de hoognodige hervormingen die hoog scoort bij mensen die met een groeiend onbehagen over de maatschappelijke ontwikkelingen op weg zijn naar meer bewustwording zonder de praktijk van alledag uit het oog te verliezen. 

De Opmaat van een Nieuwe naar een Natuurlijke Wereldorde door Dirk van Beek
Lezing "De diepere achtergronden en betekenis van intieme relaties" door Dirk van Beek

 

Wat is toch die aantrekkingskracht waarom mensen een paar willen vormen? En waarom gaat dat heel vaak mis en eindigt zo`n 40% in een (vecht)scheiding? Wat zijn de belangrijkste oorzaken daarvoor? Waarom voel je je meestal tot een bepaald type man of vrouw aangetrokken? Iedereen wil graag een soulmate voor het leven maar weinigen slagen daarin. Wat is beter: iemand die psychisch veel op je lijkt of juist helemaal niet? Of iemand die veel relationele ervaring heeft of juist niet? Sex speelt terecht een belangrijke rol in de meeste relaties maar er is iets dat nog belangrijker en langduriger is. In deze lezing wordt dieper ingegaan op onze diepste zieleroerselen. Onbekend is dat veel relaties een karmisch karakter hebben. Jungiaanse psychologie kan veel verklaren: termen als "schaduwboksen",  "spiegelen", ego en Zelf en animus/ anima komen aan bod. Kortom, hoe kun je met meer succes een relatie aangaan en veel belangrijker, levendig houden?  Het uiteindelijke doel van elke relatie is veel meer dan alleen in harmonie bij elkaar blijven; het is het aan elkaar scherpen en schoonmaken van de beide zielen waardoor je steeds dichter bij je oorspronkelijke tweelingziel kan komen. (Intieme) relaties, bliss or battle? Deze lezing is een must voor iedereen die een (intieme) relatie wil aangaan, wil behouden of verlevendigen.