Mozes en zijn testament

Alle drie de Abrahamic religies vereren Mozes als de profeet die samen met zijn broer Aaron het Joodse volk uit slavernij weghaalde van de Egyptenaren. In de apocriefe tekst "De Hemelvaart van Mozes" geeft hij zijn testament aan zijn opvolger Joshua waarin de toekomst wordt voorspeld.